Personen- en Familierecht

                                           Erfrecht

Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of samenleving, ouderschapsplannen,          boedelverdeling, omgang en zorgregelingen, (kinder)alimentatie, erkenning en gezag, contact-straatverbod, erven, benificiaire aanvaarding, verdeling, onterving en kindsdeel, afwikkelingen, vereffening, advisering en ondersteuning, gerechtelijke procedures.