Wie ben ik

mr. Reinhilde van der Heijden

Advocaat

Personen- en Familierecht en Erfrecht

Reinhilde van der Heijden is ruim 13 jaar advocaat. Voor haar opleiding aan de Universiteit Maastricht en haar beëdiging in 2010 is zij 20 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Zij hecht er erg veel waarde aan om rekening te houden met het gegeven dat partijen binnen familierechtelijke geschillen na het beëindigen van die geschillen, in relatie tot elkaar blijven staan. Om die reden heeft zij ook de opleiding tot (familie) mediator gevolgd en afgerond.

Reinhilde van der Heijden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

* Familierecht

* Erfrecht

Deze registratie verplicht haar om elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van Advocaten minimaal 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Dit maakt dat haar expertise op deze terreinen altijd up to date blijft.


Van der Heijden Advocatuur is niet aangesloten bij een stichting Derdengelden.